lider stat web proj

certyfikat1


ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DSM posiada do wynajęcia:

  

             lokale użytkowe:                       

    ul. Orzechowa 26-30

                 ul. Cedrowa 2-12           

 

                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

     

 

Dębiecka Spółdzielnia mieszkaniowa zaprasza do złożenia oferty na WYMIANĘ DRZWI DO PIWNIC Z KLATEK SCHODOWYCH dla budynku  przy ul.  Dębowej 37,39,41,43 w Poznaniu, zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi warunkami technicznymi ( załącznik nr 1)

Termin realizacji: lipiec / sierpień / 2021r.

Możliwa wizja lokalna z przedstawicielem DSM (kontakt tel. 723-006-005, 61-8344-987/83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..)

W przypadku Państwa zainteresowania realizacją powyższych prac ofertę prosimy dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wymiana drzwi do piwnic z kl. schodowych w budynku przy ul. Dębowej 37,39,41,43”. Termin składania ofert do 19.07.2021r.

Oferta winna zawierać:

  • wypełniony druk oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 2),
  •  kosztorys ofertowy,
  • „Zgoda Oferenta na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna ” podpisane przez Oferenta, wg załączonego wzoru (załącznik nr 3),
  •  zestawienie robót o tym samym lub podobnym charakterze realizowanych w ostatnich 2 latach,
  • referencje potwierdzające dobre i terminowe wykonanie robót ujętych w wyżej wymienionym zestawieniu lub robót tożsamych,
  • oświadczenie dotyczące kwalifikacji zawodowych osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia,
  • oświadczenie o zapewnieniu nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do realizacji przedmiotu oferty,
  • oświadczenie o zobowiązaniu przez Oferenta do ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej za powstałe szkody w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, zarówno powstałe w trakcie   realizacji przedmiotu umowy, jak i po realizacji przedmiotu umowy, wyrządzone osobom trzecim (na mieniu i osobie), w tym w ramach odpowiedzialności z art. 429 k.c,
  • Oświadczenie Oferenta, iż posiada/zawrze umowę ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją przedmiotu oferty.

W załączeniu:

Załącznik 1   Ogólne i szczegółowe  warunki techniczne wymiany drzwi do piwnic - POBIERZ

Załącznik 2   Druk „Oferta na wykonanie robót/usług…”. - POBIERZ

Załącznik 3   „Zgoda Oferenta na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna ” - POBIERZ

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, a także uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyny oraz negocjacji.

 

Poznań, 02.07.2021r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dębiecka Spółdzielnia mieszkaniowa zaprasza do złożenia oferty na MONTAŻ GAZOWYCH ZAWORÓW PODPIONOWYCH dla części wielorodzinnego budynku wspólnoty Poznań przy ul. Jaworowej 68,70,72,74,76,78,80 w zakresie jednego przyłącza gazowego do budynku: Jaworowa 80 (m.1-12: 12 mieszkań, 3 piony gazowe), 78 (m.1-12: 12 mieszkań, 3 piony gazowe), 76 (m.1-12: 12 mieszkań, 3 piony gazowe), 74 (m.1,4,7,10: 4 mieszkania, 1 pion gazowy) – razem 10 pionów gazowych.

W przypadku Państwa zainteresowania realizacją powyższych prac ofertę prosimy dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni w zamkniętej kopercie z dopiskiem „montaż podpionowych zaworów gazowych, ul. Jaworowa 80,78,76,74”. Termin składania ofert do 25.06.2021r.

 Szczegółowe informacje oraz formularze można pobrać tutaj: POBIERZ

 

Poznań, 02.06.2021r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT NA:

Odglonienie i umycie elewacji północnej budynku Jaworowa 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80..

 

W przypadku zainteresowania wykonaniem powyższych prac prosimy o przesłanie bądź złożenie oferty w skrzynce znajdującej się w przedsionku Spółdzielni. w terminie do 14 czerwca 2021 r. do godz.10.00

Ofertę  należy  dostarczyć  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem  Odglonienie i umycie elewacji Jaworowa 68-80

Szczegółowe informacje dostępne są do pobrania TUTAJ

 

Poznań, 18.05.2021r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWAZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE ROBÓT W ZASOBACH DSM W 2021 R. (AKTUALNE)

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

Warunki Przygotowania i Złożenia Oferty:     POBIERZ

 

Zadanie nr 1: Wykonanie utwardzenia terenu przy północnym szczycie budynku Konarowa 4,6
z wjazdem z ulicy Konarowej  POBIERZ

Zadanie nr 2: Wykonanie śmietnika i miejsc postojowych przy pawilonie Osinowa 14,16    POBIERZ

 

Zadanie nr 4: Wykonanie parkingu z wjazdem i śmietnika zewnętrznego przy budynku
Św. Szczepana 5 ( uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń na realizację, wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu, wykonanie parkingu i śmietnika zewnętrznego, prace naprawcze pomieszczeń po zsypie; realizacja po uzyskaniu zezwoleń jak wyżej, rozliczenie kosztorysem powykonawczym wg stawek i składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym w zakresie wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego wg projektu i pozwoleń)     POBIERZ

 

Zadanie nr 4`: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu z wjazdem i śmietnika     zewnętrznego przy budynku Św. Szczepana 5 ( uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń na realizację, wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu na wykonanie parkingu, śmietnika zewnętrznego i prac naprawczych pomieszczeń po zsypie; realizacja po uzyskaniu zezwoleń jak wyżej)    POBIERZ

 

Zadanie nr 5: Wykonanie śmietnika zewnętrznego z drogą dojazdową przy budynku Łozowa 22: (uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń na realizację, wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu, wykonanie parkingu i śmietnika zewnętrznego, prace naprawcze pomieszczeń po zsypie; realizacja po uzyskaniu zezwoleń jak wyżej, rozliczenie kosztorysem powykonawczym wg stawek i składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym w zakresie wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego wg projektu i pozwoleń)     POBIERZ

 

Zadanie nr 5`: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej śmietnika zewnętrznego z drogą dojazdową przy budynku Łozowa 22: (uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń na realizację, wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu na wykonanie parkingu, śmietnika zewnętrznego i prac naprawczych pomieszczeń po zsypie; realizacja po uzyskaniu zezwoleń jak wyżej)    POBIERZ

 

Zadanie nr 6: Wykonanie parkingu z wjazdem z ulicy Jaworowej przy budynku Konarowa 12,14: (uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń na realizację, wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu; realizacja po uzyskaniu zezwoleń jak wyżej, rozliczenie kosztorysem powykonawczym wg stawek i składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym w zakresie wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego wg projektu i pozwoleń)     POBIERZ

Zadanie nr 6`: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu z wjazdem z ulicy Jaworowej przy budynku Konarowa 12,14 (uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń na realizację, wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu; realizacja po uzyskaniu zezwoleń jak wyżej)    POBIERZ

 

Zadanie nr 7 a-b: Montaż stojaków do parkowania rowerów wraz z utwardzeniem terenu:

                   a)  przy budynku Czechosłowacka 9,11,13 (po zakończeniu prac elewacyjnych budynku)

                   b)  przy budynku Wiklinowa 10,12,14    POBIERZ

 

Zadanie nr 11 a-d: Wymiana stolarki drzwiowej:

a) Drzwi zewnętrzne do klatek schodowych i mieszkań przyziemia Wiklinowa 10,12,14 POBIERZ

b) Drzwi zewnętrzne do lokalu usługowego w budynku Cedrowa 2-12     POBIERZ

c) Drzwi zewnętrzne do lokalu usługowego w pawilonie Osinowa 14,16  POBIERZ

d) Drzwi wewnętrzne zejść do piwnic w budynku Konarowa 12,14           POBIERZ

 

Zadanie nr 12: Wymiana okien klatek schodowych budynku Konarowa 12,14   POBIERZ

 

Zadanie nr 13: Wymiana daszków nad wejściami do klatek schodowych i mieszkań przyziemia budynku Wiklinowa 10,12,14    POBIERZ

 

Zadanie nr 14: Wykonanie trzepaka i modernizacja wieszaków budynku Wiklinowa 10,12,14   POBIERZ

 

Zadanie nr 17: Czyszczenie z malowaniem elewacji północnej oraz szczytów Czechosłowacka 9,11,13   POBIERZ

 

Zadanie nr 19: Odmalowanie oznaczeń adresowych na elewacjach szczytowych   POBIERZ

 

Zadanie nr 20: Pomalowanie rynien ocynkowanych   POBIERZ

 

Zadanie nr 21: Naprawy elewacji   POBIERZ

 

Zadanie nr 22: Naprawy opasek betonowych   POBIERZ

 

Zadanie nr 24: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej likwidacji studzienek okiennych ze zmniejszeniem okien piwnicznych budynku Osinowa 9AB    POBIERZ

 

Zadanie nr 26: Ekspertyza - dokumentacja projektowo-kosztorysowa odwodnienia - drenażu budynku ul. Orzechowa 14,16,18    POBIERZ

 

Zadanie nr 28: Wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznej Wewnętrznych Linii Zasilających z wyniesieniem układów pomiarowych do miejsc ogólnodostępnych (klatki schodowe) pawilonu handlowo-usługowego Osinowa 14,16   POBIERZ

 

Zadanie nr 29: Wymiana lamp na energooszczędne LED budynku Cedrowa 2-12   POBIERZ

 

Zadanie nr 30 a-b: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania:

 a)   Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Osinowa 8ABC POBIERZ

        Projekt do zadania 30a:

                       opis:                   POBIERZ

                       rozwinięcie 1:    POBIERZ

                       rozwinięcie 2:    POBIERZ

                       rozwinięcie 3:    POBIERZ

                       rozwinięcie 4:    POBIERZ

                       rzut I piętro:       POBIERZ

                       rzut II piętro:      POBIERZ

                       rzut III piętro:     POBIERZ

                       rzut IV piętro:     POBIERZ

                       rzut parter:         POBIERZ

                       rzut piwnicy:       POBIERZ

b)   Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Wiklinowa 3AB   POBIERZ

      Projekt do zadania 30b:

                        opis:                  POBIERZ

                        rozwinięcie 1:    POBIERZ

                        rozwinięcie 2:    POBIERZ

                        rozwinięcie 3:    POBIERZ

                        rzut I piętro:       POBIERZ

                        rzut II piętro:      POBIERZ

                        rzut III piętro:     POBIERZ

                        rzut IV piętro:     POBIERZ

                        rzut parter:         POBIERZ

                       rzut piwnicy:       POBIERZ

 

Składanie ofert w siedzibie DSM nie później niż na 120 dni przed końcem terminu na wykonanie prac jak w pkt. 5. Warunków Przygotowania i Złożenia Oferty

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni - tel. (61) 8-344-983 (87).

 

Poznań, 28.01.2021r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia oferty na pomalowanie rynien ocynkowanych na budynkach wielorodzinnych znajdujących się w jej zarządzie (AKTUALNE):

Specyfikacja techniczna:

1. Zakres prac:

 - usunięcie z wnętrza rynny nieczystości,

 - usunięcie ognisk korozji za pomocą szczotek drucianych i papieru ściernego,

 - odpylenie, umycie i odtłuszczenie rynny po obu jej stronach,

 - pomalowanie miejsc w których wystąpiła korozja antykorozyjną farbą podkładową,

 - dwukrotne obustronne pomalowanie rynien farbą nawierzchniową,

 - usunięcie i utylizacja odpadów.

2. Lokalizacja:

 - budynki w zarządzie Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

3. Specyfikacja:

-  odtłuszczacz – benzyna ekstrakcyjna, 

-  długość rynien ø 180 mm do pomalowania – ok. 4880 m

 - farba podkładowa Nobiles Nobikor,

 - farba nawierzchniowa Nobiles Dach i Rynna.

4. Wytyczne, wymagania:

- całość prac podzielona zostanie na trzy etapy, każdy po ok. 1627 m/rok,

- prace należy przeprowadzić w ciepły, pogodny, bezdeszczowy dzień, bezpośrednio po wyczyszczeniu rynien,

- temperatura otoczenia oraz malowanej powierzchni w zakresie od +10° do +25°C,

- wilgotność nie może przekraczać 80%,

- malowanie przy użyciu pędzla,

- Wykonawca powiadomi mieszkańców z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia

   prac, umieszczając w widocznym miejscu (na tablicy ogłoszeń),informację,

- Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i wygrodzi teren prowadzenia prac jak również ponosił będzie

   pełną odpowiedzialność za zaniechania lub szkody wyrządzone Zamawiającemu, mieszkańcom lub

   osobom trzecim,  również przez jego pracowników,  podczas realizacji zadania,

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia na własny koszt pracowników w zakresie przepisów

   BHP i p.poż jak również do wykonywania prac zgodnie z tymi przepisami,

- prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami,

- wywóz oraz utylizacja odpadów winna być wkalkulowana w cenę za wykonanie usługi, a jej koszt obciąża

   Wykonawcę,

- w ofercie należy ująć wszystkie niezbędne materiały, sprzęt i czynności potrzebne do realizacji zadania,

   transport materiałów do wbudowania oraz utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji robót,

- wymagane ubezpieczenie OC.

5. Termin składania ofert: 10.07.2020 r.

 

Poznań, 09.06.2020r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!