lider stat web proj

certyfikat1


ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DSM posiada do wynajęcia:

 

lokale użytkowe:

  

           ul. Racjonalizatorów 3

                             

                                                               

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

     

 

Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przycinki pielęgnacyjnej 58 drzew wraz z uprzątnięciem gałęzi, w terminie do 28.02.2021 r. oraz wykonanie „wycinki” 6 drzew wraz z frezowaniem oraz uprzątnięciem gałęzi i pni.

Załączniki do pobrania:

- opis oferty

 

Do ofert należy dołączyć:

- podpisaną zgodę i klauzulę o prztwarzaniu danych osobowych (w załączniku)

- kopię polisy ubezpieczeniowej

 

Poznań, 29.12.2020r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie sprzątania nieruchomości położonej przy ul. Wiklinowa 10, 12, 14 w Poznaniu.

Zamkniętą ofertę w kopercie, z dopiskiem „Sprzątanie Wiklinowa 10-14”, prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 31.12.2020 r. w godzinach pracy DSM.

 

Załaczniki do pobrania:

- opis oferty,

 

Do ofert należy dołączyć:

- podpisaną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączniku),

 

Do ofert należy dołączyć:

- podpisaną zgodę i klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych ( w złączniku),
- kopię polisy ubezpieczeniowej,

 

Warunki płatności:

- przelew 14 dni

 

Poznań, 09.12.2020r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

 

 

Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę profesjonalnych środków i narzędzi utrzymania czystości.

Szczegółowe informacje znajduąją się w załączniku.

 

Do ofert należy dołączyć:

- podpisaną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączniku),

Warunki płatności:

- przelew 14 dni

 

Poznań, 02.12.2020r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W NIEOGRANICZONYM PRZETARGU OFERTna wykonanie w 2021r. w zasobach DSM:

- robót ogólnobudowlanych, malarskich, brukarskich,

- prac projektowych,

- robót elektrycznych,

- robót sanitarnych,

- dostawy środków i sprzętu utrzymania czystości

Termin składania ofert w siedzibie Spółdzielni upływa dnia 25.11.2020r. o godz. 930.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium.

Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni   pod nr tel. (61) 8-344-987 lub (61) 8-344-983.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania,   że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.

Warunki Przygotowania i złożenia oferty: POBIERZ

Zadanie nr 1:     POBIERZ

Zadanie nr 2:     POBIERZ

Zadanie nr 3:     POBIERZ

Zadanie nr 4:     POBIERZ

Zadanie nr 5:     POBIERZ

Zadanie nr 6:     POBIERZ

Zadanie nr 7ab: POBIERZ

Zadanie nr 8:     POBIERZ

Zadanie nr 9a:   POBIERZ

Zadanie nr 9b:   POBIERZ

Zadanie nr 10a: POBIERZ

Zadanie nr 10b: POBIERZ

Zadanie nr 10c: POBIERZ

Zadanie nr 10d: POBIERZ

Zadanie nr 11a: POBIERZ

Zadanie nr 11b: POBIERZ

Zadanie nr 11c: POBIERZ

Zadanie nr 11d: POBIERZ

Zadanie nr 12:   POBIERZ

Zadanie nr 13:   POBIERZ

Zadanie nr 14:   POBIERZ

Zadanie nr 15:   POBIERZ

Zadanie nr 16a: POBIERZ

Zadanie nr 16b: POBIERZ

Zadanie nr 16c: POBIERZ

Zadanie nr 16d: POBIERZ

Zadanie nr 16e: POBIERZ

Zadanie nr 16f:  POBIERZ

Zadanie nr 16g: POBIERZ

Zadanie nr 16h: POBIERZ

Zadanie nr 16i:  POBIERZ

Zadanie nr 17:   POBIERZ

Zadanie nr 18:   POBIERZ

Zadanie nr 19:   POBIERZ

Zadanie nr 20:   POBIERZ

Zadanie nr 21:   POBIERZ

Zadanie nr 22:   POBIERZ

Zadanie nr 23:   POBIERZ

Zadanie nr 24:   POBIERZ

Zadanie nr 25:   POBIERZ

Zadanie nr 26:   POBIERZ

Zadanie nr 27:   POBIERZ

Zadanie nr 28:   POBIERZ

Zadanie nr 29:   POBIERZ

Zadanie nr 30a: POBIERZ

Projekty do zadania nr 30a:

projekt opiis:                 POBIERZ

projekt rozwinięcie1:     POBIERZ

projekt rozwinięcie2:     POBIERZ

projekt rozwinięcie3:     POBIERZ

projekt rozwinięcie4:     POBIERZ

projekt rzut I piętro:       POBIERZ

projekt rzut II piętro:      POBIERZ

projekt rzut III piętro:     POBIERZ

projekt rzut IV piętro:     POBIERZ

projekt rzut parter:         POBIERZ

projekt rzut piwnica:      POBIERZ

projekt strona tytułowa: POBIERZ

Zadanie nr 30b: POBIERZ

Projekty do zadania nr 30b:

projekt opis:                  POBIERZ

projekt rozwinięcie1:     POBIERZ

projekt rozwinięcie2:     POBIERZ

projekt rozwinięcie3:     POBIERZ

projekt rzut I piętro:       POBIERZ

projekt rzut II piętro:      POBIERZ

projekt rzut III piętro:     POBIERZ

projekt rzut IV piętro:     POBIERZ

projekt rzut parter:         POBIERZ

projekt rzut piwnica:      POBIERZ

projekt strona tytułowa: POBIERZ

Zadanie nr 31:   POBIERZ

 

Poznań, 29.10.2020r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej - przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Konarowa 4,6 w Poznaniu.

Przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej jest konieczna z powodu jej kolizji z planowaną budową zjazdu z ulicy Konarowa na teren utwardzenia przy budynku Konarowa 4,6.

Szczegółowe informacje do pobrania: TUTAJ

 W załączeniu: Załącznik nr 1 – Formularz oferty

 Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna  

 Załącznik nr 3 – Warunki techniczne wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. (2 strony)

 Załącznik graficzny nr 1 – Plan sytuacyjny

 Załącznik graficzny nr 2 – Plan sytuacyjny z projektu drogowego, w miejscu gdzie występuje kolizja

 Załącznik graficzny nr 3 – Schemat przekroju w miejscu gdzie występuje kolizja

 Załączniki do pobrania TUTAJ.

 

Poznań, 6 października 2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na nasadzenie drzew wraz z zaprawą dołów, palikowaniem i osłonką na terenie DSM:

 

6 szt. obwód pnia 12-14 cm (na wysokości 1m), lipa krymska
6 szt. obwód pnia 12-14 cm (na wysokości 1m), wiśnia piłkowana "Kanzan"
2 szt. obwód pnia 10-12 cm (na wysokości 1m), świerk serbski, min. 1,8 m
2 szt. obwód pnia min 14 cm, leszczyna turecka
1 szt. żywotnik zachodni Smaragd obwód pnia 8-10 cm (na wysokości 1 m), wysokość min. 2 m,
1 szt. kasztanowiec czerwony, obwód pnia (na wysokości 1 m) dnia 16-18 cm.

 

Do sadzenia należy zastosować zdrowe, dobrze rozrośnięte egzemplarze o regularnym pokroju.

 

Nasadzenia należy wykonać najpóźniej do 15.11.2020r.


Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, za jednostkowe wykonanie usługi, polegające na nasadzeniu 1 drzewa wraz z wykonaniem palikowania i montażem osłony).


Zamkniętą ofertę w kopercie, z dopiskiem nasadzenia, prosimy złożyć w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 12.10.2019 r. w godzinach pracy DSM.

 

Do ofert należy dołączyć:


- podpisaną zgodę i klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w złączniku),
- kopię polisy ubezpieczeniowej,

Warunki płatności:


- przelew 14 dni

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia oferty na pomalowanie rynien ocynkowanych na budynkach wielorodzinnych znajdujących się w jej zarządzie:

Specyfikacja techniczna:

1. Zakres prac:

 - usunięcie z wnętrza rynny nieczystości,

 - usunięcie ognisk korozji za pomocą szczotek drucianych i papieru ściernego,

 - odpylenie, umycie i odtłuszczenie rynny po obu jej stronach,

 - pomalowanie miejsc w których wystąpiła korozja antykorozyjną farbą podkładową,

 - dwukrotne obustronne pomalowanie rynien farbą nawierzchniową,

 - usunięcie i utylizacja odpadów.

2. Lokalizacja:

 - budynki w zarządzie Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

3. Specyfikacja:

-  odtłuszczacz – benzyna ekstrakcyjna, 

-  długość rynien ø 180 mm do pomalowania – ok. 4880 m

 - farba podkładowa Nobiles Nobikor,

 - farba nawierzchniowa Nobiles Dach i Rynna.

4. Wytyczne, wymagania:

- całość prac podzielona zostanie na trzy etapy, każdy po ok. 1627 m/rok,

- prace należy przeprowadzić w ciepły, pogodny, bezdeszczowy dzień, bezpośrednio po wyczyszczeniu rynien,

- temperatura otoczenia oraz malowanej powierzchni w zakresie od +10° do +25°C,

- wilgotność nie może przekraczać 80%,

- malowanie przy użyciu pędzla,

- Wykonawca powiadomi mieszkańców z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia

   prac, umieszczając w widocznym miejscu (na tablicy ogłoszeń),informację,

- Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i wygrodzi teren prowadzenia prac jak również ponosił będzie

   pełną odpowiedzialność za zaniechania lub szkody wyrządzone Zamawiającemu, mieszkańcom lub

   osobom trzecim,  również przez jego pracowników,  podczas realizacji zadania,

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia na własny koszt pracowników w zakresie przepisów

   BHP i p.poż jak również do wykonywania prac zgodnie z tymi przepisami,

- prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami,

- wywóz oraz utylizacja odpadów winna być wkalkulowana w cenę za wykonanie usługi, a jej koszt obciąża

   Wykonawcę,

- w ofercie należy ująć wszystkie niezbędne materiały, sprzęt i czynności potrzebne do realizacji zadania,

   transport materiałów do wbudowania oraz utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji robót,

- wymagane ubezpieczenie OC.

5. Termin składania ofert: 10.07.2020 r.

 

Poznań, 09.06.2020r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż:


1. Nowego zewnętrznego trzepaka do dywanów,
2. Zastrzałów usztywniających konstrukcję nośną istniejącej zewnętrznej suszarki do odzieży.

 

Specyfikacja techniczna:

 

1. Zakres prac:


- wykonanie elementów ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, kolor zbliżony do istniejącego,
- montaż elementów ( przyspawanie do istniejącej konstrukcji w przypadku zastrzałów),

 

2. Lokalizacja:


- teren zielony przy budynku

 

3. Specyfikacja:


3.1. Trzepak:


- średnica rur – 60,3 mm,
- grubość ścianki – 3,2 mm,
- długość rury górnej – 2,8 m,
- długość rury dolnej zamocowanej 0,6 m poniżej rury górnej – 2,0 m,
- długość rur bocznych - 2,8 m,
- zakotwienie w stopach fundamentowych - 0,4 x 0,4 x 0,8m.


3.2. Zastrzały do suszarki:


- profil zamknięty - 30 x 40 mm,
- grubość ścianki – 3,0 mm
- długość – ok. 1,5 m,
- ilość – 12 szt.,
- kąt montażu - 45-60 stopni,
- zakotwienie w stopach fundamentowych j.w.

 

4. Wytyczne, wymagania:


- Wykonawca powiadomi mieszkańców z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia prac, umieszczając w widocznym miejscu (na tablicy ogłoszeń),informację,
- Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i wygrodzi teren prowadzenia prac jak również ponosił będzie pełną odpowiedzialność za zaniechania lub szkody wyrządzone Zamawiającemu, mieszkańcom lub osobom trzecim, również przez jego pracowników, podczas realizacji zadania,
- Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia na własny koszt pracowników w zakresie przepisów BHP i p.poż jak również do wykonywania prac zgodnie z tymi przepisami,
- prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami,
- wywóz oraz utylizacja odpadów winna być wkalkulowana w cenę za wykonanie usługi, a jej koszt obciąża Wykonawcę,
- w ofercie należy ująć wszystkie niezbędne materiały, sprzęt i czynności potrzebne do realizacji zadania oraz transport materiałów do wbudowania,
- zalecane ubezpieczenie OC.

 

Poznań, 17.04.2020r.

========================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd