lider stat web proj

certyfikat1


ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DSM posiada do wynajęcia:

  

lokale użytkowe:

                 ul. Racjonalizatorów 3       

    ul. Orzechowa 26-30

                 ul. Cedrowa 2-12           

 

miejsce postojowe:

ul. Św. Szczepana

                                                               

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

     

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że w kasie Spółdzielni przyjmowane są wyłącznie wpłaty z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych i garaży.

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje do wynajęcia miejsce postojowe dla samochodu osobowego przy zespole garażowym przy ul. Św. Szczepana w Poznaniu.

Mesięczny koszt najmu wynosi 74,62 zł brutto. Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  pod  nr telefonu  61 8344 981 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w m-cu maju i czerwcu  kasa DSM będzie czynna w wyznaczone dni.

Dni i godziny pracy kasy w maju: 31.05., 01.06., 02.06., 07.06., 08.06., 11.06., 14.06.

w godzinach 10:00 - 12:15.

Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia Członków Spółdzielni, że w dniach 15.06.2021r. do 29.06.2021r. w siedzibie Spółdzielni ul. Racjonalizatorów 3 w Poznaniu, pok. nr 2 odbędzie się głosowanie w sprawie podjęcia uchwał zatwierdzających działalność Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2020r.

  1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
  2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok.
  3. Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) z działalności gospodarczej za 2020 rok.

Informujemy, że głosy można oddawać:

- w dniach 15 - 18 czerwca  oraz  22 - 25  czerwca i 29 czerwca w godzinach 9.00 do 12.00

- w dniach 21 czerwca oraz 28 czerwca w godzinach 14.00 do 17.00

 

UWAGI:  

  1. Członkowie DSM mogą się zapoznać z treścią głosowanych uchwał oraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za 2020 w zakładce dokumenty/akty prawne).
  2. Udział w głosowaniu przysługuje wyłącznie Członkom DSM za okazaniem dowodu tożsamości.

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu, przy ul. Racjonalizatorów 3 zawiadamia, że od dnia: 26.04.2021r. przeprowadzana będzie, na podstawie Art. 62, ust.1. Ustawy  Prawo  Budowlane, obowiązkowa, okresowa, coroczna KONTROLA STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWYCH wraz z okresową OBOWIĄZKOWĄ LEGALIZACYJNĄ WYMIANĄ WODOMIERZY (wymiana wodomierzy tylko we wskazanych w załączonym harmonogramie budynkach).

Prosimy o udostępnienie wszystkich mieszkań i lokali w celu przeprowadzenia ww. kontroli i wymian w terminach wg harmonogramu.

Ww. kontrole i wymiany przeprowadzi firma: Zakład Instalacji Wod-Kan., C.O. i Gazu „BOJA” Jacek Borkowski tel. 501-079-207; osoby przeprowadzające ww. kontrole i wymiany będą wyposażone w identyfikatory. Osoby wykonujące powyższe nie pobierają żadnych opłat oraz nie sprzedają żadnych urządzeń.

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz legalizacyjne wymiany wodomierzy są obowiązkowe dla wszystkich mieszkań i lokali, również dla mieszkań wynajmowanych.

PRZEGLĄD I WYMIANA WODOMIERZY W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH LUB W INNYCH TERMINACH MOŻLIWA PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM Z WYKONAWCĄ POD NR TELEFONU 690-509-683 (UZGODNIENIA WYŁĄCZNIE W GODZINACH 08:15 – 09:00).

 

Szczegółowy harmonogram terminów kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i wymian legalizacyjnych wodomierzy znajduje się: TUTAJ

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Racjonalizatorów 3, Poznań zawiadamia, że w dniach:

26.04.2021 r. - 09.04.2021 r. (I termin) POBIERZ

25.05.2021r. - 20.07.2021r.   (II termin ostateczny)  POBIERZ

przeprowadzana będzie, na podstawie Art. 62, ust.1. Ustawy Prawo Budowlane, obowiązkowa, okresowa, coroczna kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Prosimy o udostępnienie budynków usługowych, lokali i garaży jak w harmonogramie, w celu przeprowadzenia kontroli w w/w terminie.

WYKONANIE KONTROLI  PRZEWODÓW  KOMINOWYCH  JEST  OBOWIĄZKOWE  DLA  KAŻDEGO 

BEZ  WYJĄTKÓW  MIESZKANIA  LOKALU  ORAZ  GARAŻU.

Mieszkańcy, którzy nie udostępnią swoich lokali w celu przprowadzenia obowiązkowej kontroli przewodów kominowych, zobowiązani będą do zlecenia przeprowadzenia takiej kontroli we własnym zakresie, na własny koszt, uprawnionemu Mistrzowi Kominiarskiemu i dostarczenie protokołu z okresowej kontroli do Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kontrolę przeprowadzi firma „KOM-BUD-REM” Krzysztof Szafrański Tel. 501-722-813

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że w związku z zakończeniem 10-letniego okresu użytkowania, przeprowadzina zostanie wymiana podzielników kosztów ogrzewania, zlokalizowanych na grzejnikach w Państwa mieszkaniach, według załączonego harmonogramu.

 

Prosimy o udostepnienie mieszkań w celu wymiany podzielników kosztów ogrzewania, wymianę przeprowadzi firma ISTA Polska Sp. z o.o., Odziała w Poznaniu ul. Karpia 37, 61-619 Poznań

 

Kontak: kierownik montażu

Tel. 666 911 400 (czynny w godzinach 13.00-20.00)

Uprzejmie informujemy, że wszelkie zaświadczenia wydaje się  na pisemny wniosek osoby/osób, której przysługuje prawo do lokalu oraz innych osób uprawnionych, złożony w Sekretariacie Spółdzielni.

We wniosku należy określić cel uzyskania zaświadczenia ( Kancelaria Notarialna, Sąd-Wydział Ksiąg Wieczystych, bank, Urząd Skarbowy, Wydział Ewidencji Ludności, inne….).

Za zaświadczenia wystawiane dla celów:

- założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokal mieszkalnego,

- zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

 - do notariusza/sądu o wysokości wkładu mieszkaniowego,

 - przedłożenia w banku,

 - o braku bądź posiadaniu zaległości z tytułu opłat czynszowych,

 - potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,

 - dla innych postępowań, w tym podatkowego.

   opłata wynosi 17,00 zł brutto.  Okres oczekiwania na zaświadczenia wynosi do 14 dni.

Zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie w celu przedłożenia niżej wskazanym podmiotom  w sprawach, w których Spółdzielnia ma obowiązek ich wystawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa między innymi na   wniosek:

 1) sądu,

 2) urzędu skarbowego,

 3) organu egzekucyjnego,

 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS)

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 15.10.2020 r.

KWALIFIKUJĄCĄ M.POZNAŃ DO STREFY CZERWONEJ

 

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

OD DNIA 19.10.2020r. PRZECHODZI W TRYB PRACY ZDALNEJ.

 

PRACOWNICY BĘDĄ OBSŁUGIWAĆ NASZYCH INTERESANTÓW DROGĄ MAILOWĄ, TELEFONICZNĄ, I POCZTOWĄ.

KORESPONDENCJĘ MOŻNA RÓWNIEŻ WRZUCAĆ DO SKRZYNKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁDZIELNI.

 

Telefony kontaktowe i mailowe do Spółdzielni:

- sekretariat: 61 8344-990, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- administracja: 723 531 007, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- dział techniczny: 601 179 295, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W miesiącu październiku kasa DSM będzie nieczynna.

 

Godziny pracy Spółdzielni: poniedziałek - czwartek 8:00 - 15:00; piątek 8:00 - 14:00

 

Dni i godziny pracy kasy w listopadzie:

6.11., 9.11., 13.11., 16.11.,

10:00 - 12:15.

  1. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje nakaz zakrywania ust i twarzy przez osoby dorosłe. Dzieci korzystające ze sprzętów znajdujących się na Placu Zabaw są z tego obowiązku zwolnione.
  2. Przed wejściem na Plac Zabaw każdorazowo należy zdezynfekować ręce.
  3. Osoby znajdujące się na Placu Zabaw zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego dwóch metrów.
  4. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na Placu Zabaw ponoszą rodzice i opiekunowie prawni.
  5. Korzystanie z Placu Zabaw oznacza akceptację niniejszych zasad.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!