lider stat web proj

certyfikat1


ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DSM posiada do wynajęcia:

 

lokal mieszkalny:

ul. Cedrowa 3 m. 4

 

garaż:

 ul. Orzechowa 20-24

 

lokale użytkowe:

                 ul. Racjonalizatorów 3,        

    ul. Orzechowa 26-30

                  

                                                               

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

     

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wydruk książeczek opłat.

Informacje dotyczące książeczek opłat :

Książeczki typu „polecenie przelewu” ( format 21,50 cm x 10,50 cm ) 2-odcinkowe na 12 m-cy, wydruk i złożenie z okładką miękką (okładka tylko  z przodu książeczki), w ilości ogółem ok 2.000 szt. (dla lokali mieszkalnych i garaży) . Dodatkowo 200 szt. blankietów zastępczych tylko z nazwą Spółdzielni. Nadruk na blankietach w książeczkach oraz na blankietach zastępczych w kolorze czerwonym i czarnym na białym tle.

Każdy blankiet książeczki ma zawierać:
- nazwę i adres S-ni
- indywidualny nr konta bankowego mieszkańca
- wolne miejsce na kwotę cyfrową i słowną
- dane osobowe mieszkańca
- w tytule wpłaty: kod zasobu lokalu, m-c i rok oraz termin zapłaty

Okładka książeczki ma zawierać:
• pierwsza strona okładki przedniej :
- szata graficzna z logo DSM
- nazwa książeczki
- nazwisko i adres mieszkańca, kod zasobu lokalu mieszkalnego lub garażu
- adres strony internetowej DSM
• druga strona okładki przedniej :
- telefony alarmowe i telefony do zgłaszania awarii,
- telefony do poszczególnych działów DSM

Oferty prosimy składać wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik) drogą e:mailową n a  a d r e s : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28.04.2021 r.

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuję, że posiada, od dnia 1.05.2021 r. do wynajęcia garaż o pow. 26,10 m² znajdujący się w budynku przy ul. Orzechowej 20-24.

Wyjściowa stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi 250,00 zł brutto plus opłaty za c.o. aktualnie 53,30 zł brutto.

Wnioski o najem garażu z oferowaną stawką czynszu najmu należy składać w Spółdzielni w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wynajem garażu przy ul. Orzechowej” lub przesłać na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 537 011 309 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uprzejmie informujemy, że wszelkie zaświadczenia wydaje się  na pisemny wniosek osoby/osób, której przysługuje prawo do lokalu oraz innych osób uprawnionych, złożony w Sekretariacie Spółdzielni.

We wniosku należy określić cel uzyskania zaświadczenia ( Kancelaria Notarialna, Sąd-Wydział Ksiąg Wieczystych, bank, Urząd Skarbowy, Wydział Ewidencji Ludności, inne….).

Za zaświadczenia wystawiane dla celów:

- założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokal mieszkalnego,

- zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

 - do notariusza/sądu o wysokości wkładu mieszkaniowego,

 - przedłożenia w banku,

 - o braku bądź posiadaniu zaległości z tytułu opłat czynszowych,

 - potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,

 - dla innych postępowań, w tym podatkowego.

   opłata wynosi 17,00 zł brutto.  Okres oczekiwania na zaświadczenia wynosi do 14 dni.

Zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie w celu przedłożenia niżej wskazanym podmiotom  w sprawach, w których Spółdzielnia ma obowiązek ich wystawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa między innymi na   wniosek:

 1) sądu,

 2) urzędu skarbowego,

 3) organu egzekucyjnego,

 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS)

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w m-cu kwietniu  kasa DSM będzie czynna w wyznaczone dni.

Dni i godziny pracy kasy w kwietniu: 01.04., 07.04., 09.04., 12.04., 14.04., 16.04.,

w godzinach 10:00 - 12:15.

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Poznaniu, informuje, iż posiada do wynajęcia, na czas nieokreślony, nowo wyremontowany lokal mieszkalny nr 4, położony w Poznaniu, na 1 piętrze budynku przy ulicy Cedrowej 3, o powierzchni użytkowej 46,91 m2 (składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki). Do lokalu przynależy piwnica.

W lokalu znajdują się instalacje: elektryczna, ciepłej i zimnej wody, telewizji kablowej.

Wyjściowa stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi 1500,00 zł plus koszty eksploatacyjne mieszkania aktualnie ok. 550,00 zł miesięcznie oraz opłaty za energię elektryczną i wywóz śmieci w wysokości 25,00 zł od osoby.

Wnioski o najem lokalu mieszkalnego z oferowaną stawką czynszu najmu należy składać w Spółdzielni w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Cedrowej” lub przesłać na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informację o warunkach wynajęcia przedmiotowego lokalu, dokumentach koniecznych do zawarcia umowy najmu lokalu i inne szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu 61 83 44  981, 537 011 309 albo drogą e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na koszenie trawy, wraz z grabieniem i wywozem ściętych odpadów. Zapytanie dotyczy terenów zielonych DSM o łącznej powierzchni 6.78ha (w tym 0,16ha obszaru przynależnego do WM Dębowa 37-43).


Ilość koszeń do 5 – w zależności od potrzeb, na bieżące zlecenia zamawiającego: przy założeniu rozpoczęcia koszenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.


Czas jednego koszenia z grabieniem i wywózką trawy, ustala się na 5 dni roboczych.

 

Zamkniętą ofertę w kopercie, z dopiskiem „Koszenie 2021”, prosimy złożyć w skrzynce podawczej Spółdzielni lub przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 2.03.2021r. w godzinach pracy DSM.

 

Do ofert należy dołączyć:

 

- podpisaną zgodę i klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych ( w złączniku),
- kopię polisy ubezpieczeniowej,

 

Warunki płatności:

 

- przelew 14 dni

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Racjonalizatorów 3, Poznań zawiadamia, że w dniach:

24.02.2021 r. - 25.02.2021 r. (I termin) POBIERZ

09.03.2021r. (II termin ostateczny)      POBIERZ

przeprowadzana będzie, na podstawie Art. 62, ust.1. Ustawy Prawo Budowlane, obowiązkowa, okresowa, coroczna kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Prosimy o udostępnienie budynków usługowych, lokali i garaży jak w harmonogramie, w celu przeprowadzenia kontroli w w/w terminie.

 

WYKONANIE KONTROLI  PRZEWODÓW  KOMINOWYCH  JEST  OBOWIĄZKOWE  DLA  KAŻDEGO 

BEZ  WYJĄTKÓW  MIESZKANIA  LOKALU  ORAZ  GARAŻU.

 

Kontrolę przeprowadzi firma „KOM-BUD-REM” Krzysztof Szafrański Tel. 501-722-813

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 15.10.2020 r.

KWALIFIKUJĄCĄ M.POZNAŃ DO STREFY CZERWONEJ

 

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

OD DNIA 19.10.2020r. PRZECHODZI W TRYB PRACY ZDALNEJ.

 

PRACOWNICY BĘDĄ OBSŁUGIWAĆ NASZYCH INTERESANTÓW DROGĄ MAILOWĄ, TELEFONICZNĄ, I POCZTOWĄ.

KORESPONDENCJĘ MOŻNA RÓWNIEŻ WRZUCAĆ DO SKRZYNKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁDZIELNI.

 

Telefony kontaktowe i mailowe do Spółdzielni:

- sekretariat: 61 8344-990, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- administracja: 723 531 007, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- dział techniczny: 601 179 295, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W miesiącu październiku kasa DSM będzie nieczynna.

 

Godziny pracy Spółdzielni: poniedziałek - czwartek 8:00 - 15:00; piątek 8:00 - 14:00

 

Dni i godziny pracy kasy w listopadzie:

6.11., 9.11., 13.11., 16.11.,

10:00 - 12:15.

Uprzejmie informujemy Mieszkańców że w związku z zakończeniem 10-letniego okresu użytkowania, przeprowadzona zostanie wymiana podzielników kosztów ogrzewania, zlokalizowanych na grzejnikach w Państwa mieszkaniach.

 

Dotyczy to tylko budynków wg. załączonego harmonogramu.

 

Prosimy o udostępnienie mieszkań w celu dokonania wymiany:

- wymiany podzielników kosztów ogrzewania, przeprowadzi firma: ISTA Polska Sp. z o.o. Odział w Poznaniu ul. Karpia 37, 61-619 Poznań
- kontakt - kierownik montażu: tel.666 911 400 (czynny w godz.14.00-20.00)

 

W mieszkaniach objetych kwarantanną prace nie będą wykonywane.

 

Poznań, 30.09.2020r.

  1. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje nakaz zakrywania ust i twarzy przez osoby dorosłe. Dzieci korzystające ze sprzętów znajdujących się na Placu Zabaw są z tego obowiązku zwolnione.
  2. Przed wejściem na Plac Zabaw każdorazowo należy zdezynfekować ręce.
  3. Osoby znajdujące się na Placu Zabaw zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego dwóch metrów.
  4. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na Placu Zabaw ponoszą rodzice i opiekunowie prawni.
  5. Korzystanie z Placu Zabaw oznacza akceptację niniejszych zasad.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!