lider stat web proj

certyfikat1


ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DSM posiada do wynajęcia:

  

lokale użytkowe:

                 ul. Racjonalizatorów 3       

    ul. Orzechowa 26-30

                 ul. Cedrowa 2-12            

                                                               

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

     

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w m-cu maju  kasa DSM będzie czynna w wyznaczone dni.

Dni i godziny pracy kasy w maju: 04.05., 05.05., 07.05., 10.05., 12.04., 14.05.,

w godzinach 10:00 - 12:15.

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu, przy ul. Racjonalizatorów 3 zawiadamia, że od dnia: 26.04.2021r. przeprowadzana będzie, na podstawie Art. 62, ust.1. Ustawy  Prawo  Budowlane, obowiązkowa, okresowa, coroczna KONTROLA STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWYCH wraz z okresową OBOWIĄZKOWĄ LEGALIZACYJNĄ WYMIANĄ WODOMIERZY (wymiana wodomierzy tylko we wskazanych w załączonym harmonogramie budynkach).

Prosimy o udostępnienie wszystkich mieszkań i lokali w celu przeprowadzenia ww. kontroli i wymian w terminach wg harmonogramu.

Ww. kontrole i wymiany przeprowadzi firma: Zakład Instalacji Wod-Kan., C.O. i Gazu „BOJA” Jacek Borkowski tel. 501-079-207; osoby przeprowadzające ww. kontrole i wymiany będą wyposażone w identyfikatory. Osoby wykonujące powyższe nie pobierają żadnych opłat oraz nie sprzedają żadnych urządzeń.

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz legalizacyjne wymiany wodomierzy są obowiązkowe dla wszystkich mieszkań i lokali, również dla mieszkań wynajmowanych.

PRZEGLĄD I WYMIANA WODOMIERZY W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH LUB W INNYCH TERMINACH MOŻLIWA PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM Z WYKONAWCĄ POD NR TELEFONU 690-509-683 (UZGODNIENIA WYŁĄCZNIE W GODZINACH 08:15 – 09:00).

 

Szczegółowy harmonogram terminów kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i wymian legalizacyjnych wodomierzy znajduje się: TUTAJ

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Racjonalizatorów 3, Poznań zawiadamia, że w dniach:

26.04.2021 r. - 09.04.2021 r. (I termin) POBIERZ

25.05.2021r. - 20.07.2021r.   (II termin ostateczny)  POBIERZ

przeprowadzana będzie, na podstawie Art. 62, ust.1. Ustawy Prawo Budowlane, obowiązkowa, okresowa, coroczna kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Prosimy o udostępnienie budynków usługowych, lokali i garaży jak w harmonogramie, w celu przeprowadzenia kontroli w w/w terminie.

WYKONANIE KONTROLI  PRZEWODÓW  KOMINOWYCH  JEST  OBOWIĄZKOWE  DLA  KAŻDEGO 

BEZ  WYJĄTKÓW  MIESZKANIA  LOKALU  ORAZ  GARAŻU.

Mieszkańcy, którzy nie udostępnią swoich lokali w celu przprowadzenia obowiązkowej kontroli przewodów kominowych, zobowiązani będą do zlecenia przeprowadzenia takiej kontroli we własnym zakresie, na własny koszt, uprawnionemu Mistrzowi Kominiarskiemu i dostarczenie protokołu z okresowej kontroli do Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kontrolę przeprowadzi firma „KOM-BUD-REM” Krzysztof Szafrański Tel. 501-722-813

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że w związku z zakończeniem 10-letniego okresu użytkowania, przeprowadzina zostanie wymiana podzielników kosztów ogrzewania, zlokalizowanych na grzejnikach w Państwa mieszkaniach, według załączonego harmonogramu.

 

Prosimy o udostepnienie mieszkań w celu wymiany podzielników kosztów ogrzewania, wymianę przeprowadzi firma ISTA Polska Sp. z o.o., Odziała w Poznaniu ul. Karpia 37, 61-619 Poznań

 

Kontak: kierownik montażu

Tel. 669 911 400 (czynny w godzinach 13.00-20.00)

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wydruk książeczek opłat.

Informacje dotyczące książeczek opłat :

Książeczki typu „polecenie przelewu” ( format 21,50 cm x 10,50 cm ) 2-odcinkowe na 12 m-cy, wydruk i złożenie z okładką miękką (okładka tylko  z przodu książeczki), w ilości ogółem ok 2.000 szt. (dla lokali mieszkalnych i garaży) . Dodatkowo 200 szt. blankietów zastępczych tylko z nazwą Spółdzielni. Nadruk na blankietach w książeczkach oraz na blankietach zastępczych w kolorze czerwonym i czarnym na białym tle.

Każdy blankiet książeczki ma zawierać:
- nazwę i adres S-ni
- indywidualny nr konta bankowego mieszkańca
- wolne miejsce na kwotę cyfrową i słowną
- dane osobowe mieszkańca
- w tytule wpłaty: kod zasobu lokalu, m-c i rok oraz termin zapłaty

Okładka książeczki ma zawierać:
• pierwsza strona okładki przedniej :
- szata graficzna z logo DSM
- nazwa książeczki
- nazwisko i adres mieszkańca, kod zasobu lokalu mieszkalnego lub garażu
- adres strony internetowej DSM
• druga strona okładki przedniej :
- telefony alarmowe i telefony do zgłaszania awarii,
- telefony do poszczególnych działów DSM

Oferty prosimy składać wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik) drogą e:mailową n a  a d r e s : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28.04.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie zaświadczenia wydaje się  na pisemny wniosek osoby/osób, której przysługuje prawo do lokalu oraz innych osób uprawnionych, złożony w Sekretariacie Spółdzielni.

We wniosku należy określić cel uzyskania zaświadczenia ( Kancelaria Notarialna, Sąd-Wydział Ksiąg Wieczystych, bank, Urząd Skarbowy, Wydział Ewidencji Ludności, inne….).

Za zaświadczenia wystawiane dla celów:

- założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokal mieszkalnego,

- zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

 - do notariusza/sądu o wysokości wkładu mieszkaniowego,

 - przedłożenia w banku,

 - o braku bądź posiadaniu zaległości z tytułu opłat czynszowych,

 - potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,

 - dla innych postępowań, w tym podatkowego.

   opłata wynosi 17,00 zł brutto.  Okres oczekiwania na zaświadczenia wynosi do 14 dni.

Zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie w celu przedłożenia niżej wskazanym podmiotom  w sprawach, w których Spółdzielnia ma obowiązek ich wystawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa między innymi na   wniosek:

 1) sądu,

 2) urzędu skarbowego,

 3) organu egzekucyjnego,

 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS)

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ PREZESA RADY MINISTRÓW I MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 15.10.2020 r.

KWALIFIKUJĄCĄ M.POZNAŃ DO STREFY CZERWONEJ

 

DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

OD DNIA 19.10.2020r. PRZECHODZI W TRYB PRACY ZDALNEJ.

 

PRACOWNICY BĘDĄ OBSŁUGIWAĆ NASZYCH INTERESANTÓW DROGĄ MAILOWĄ, TELEFONICZNĄ, I POCZTOWĄ.

KORESPONDENCJĘ MOŻNA RÓWNIEŻ WRZUCAĆ DO SKRZYNKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁDZIELNI.

 

Telefony kontaktowe i mailowe do Spółdzielni:

- sekretariat: 61 8344-990, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- administracja: 723 531 007, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- dział techniczny: 601 179 295, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W miesiącu październiku kasa DSM będzie nieczynna.

 

Godziny pracy Spółdzielni: poniedziałek - czwartek 8:00 - 15:00; piątek 8:00 - 14:00

 

Dni i godziny pracy kasy w listopadzie:

6.11., 9.11., 13.11., 16.11.,

10:00 - 12:15.

  1. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje nakaz zakrywania ust i twarzy przez osoby dorosłe. Dzieci korzystające ze sprzętów znajdujących się na Placu Zabaw są z tego obowiązku zwolnione.
  2. Przed wejściem na Plac Zabaw każdorazowo należy zdezynfekować ręce.
  3. Osoby znajdujące się na Placu Zabaw zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego dwóch metrów.
  4. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na Placu Zabaw ponoszą rodzice i opiekunowie prawni.
  5. Korzystanie z Placu Zabaw oznacza akceptację niniejszych zasad.

Dotyczy wszystkich robót wykonywanych przez pracowników DSM oraz podwykonawców wykonujących prace techniczne w mieszkaniach (przeglądy gazowe, wymiana wodomierzy, wymiana i montaż podzielników ciepła) oraz innych prac konserwatorskich.

Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny :

  • prosimy lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą pracowników wykonujących usługi; nie zaleca się używania w tym czasie klimatyzacji,
  • prosimy lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą pracowników technicznych,
  • należy przestrzegać zasady bezpiecznej odległości (2 m) pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu, w którym praca jest wykonywana,

Ponadto:

  • prosimy o zakrycie ust i nosa maseczka ochronną podczas wizyty j.w.
  • poinformowanie jeżeli w mieszkaniu znajdują się osoby objęte kwarantanna domową lub z objawami Covid-19 (podwyższona temperatura, kaszel, duszności)

W mieszkaniach objetych kwarantanną prace nie będą wykonywane.

Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina najemcom lokali użytkowych, że każdy kto jest wytwórcą odpadów, gospodaruje odpadami w ramach prowadzonej działalności w zakresie określonym w Ustawie z 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz przepisach szczegółowych obowiązujących dla rodzaju prowadzonej działalności może być zobowiązany do dokonania wpisu do rejestru BAZY DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ GOSPODARCE ODPADAMI (BDO) oraz prowadzenia ewidencji i gospodarki odpadami, które wytwarza.

Prosimy zatem o sprawdzenie czy prowadzona przez Państwa działalność jest objęta zwolnieniem ustawowym, czy tez ciąży na Państwu konieczność uzyskania wpisu do rejestru.

Informacji szczegółowych dotyczących zasad, dokonania wpisu do rejestru udziela Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, dodatkowe informacje można również uzyskać na stronie www.bdo.mos.gov.pl

Zarząd Spółdzielni informuje ponadto, że dotychczasowe warunki dotyczące odpadów komunalnych (opłaty na rzecz ZM GOAP) nie ulegną zmianie.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!