certyfikat1


ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DSM posiada do wynajęcia:

 

1. lokale użytkowe:

 ul. Osinowa 14/16

       ul. Cedrowa 7-11, 2-12

        ul. Racjonalizatorów 3

             ul. Orzechowa 20-24          

                                                                                                                                               

2. miejsca postojowe:

ul. Św. Szczepana  (1 miejsce)

 

                                                                                                                                                                         

 

 

     

Poznań, 09.04.2018

Zapytania ofertowe na roboty remontowe

ogólnobudowlane oraz prace projektowe

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu przy ul. Racjonalizatorów 3 zwraca się z zapytaniami ofertowymi na wykonanie robót:

 

Roboty ogólnobudowlane:

Zadanie nr 8  -  Wykonanie śmietnika dla pawilonu handlowo-usługowego Osinowa 14,16 (dostawa i montaż metalowej wiaty śmietnikowej ~4,4mx4,4m, wraz z robotami fundamentowo-wewnątrzposadzkowymi).

Zadanie nr 9 -   Prace remontowe w budynku Łozowa 34:

  1. Remont pomieszczenia zsypu (roboty wewnętrzne i zewnętrzne).
  2. Malowanie klatki schodowej w zakresie od drzwi wejściowych budynku do wind na parterze (~115m2).
  3. Remont posadzki klatki schodowej parteru - w zakresie wymiany posadzki lastrykowej na płytki gresowe – na odcinku parteru od zewnętrznych drzwi               wejściowych do wind (~40m2).

Zadanie nr 10  -   Remont pomieszczenia zsypu budynku Łozowa 22.

Zadanie nr 12`  -  Prace remontowe zewnętrzne pawilon handlowo-usługowy Racjonalizatorów 3:

  1. Wymiana posadzki antresol w patio pawilonu.
  2. Wymiana obróbek blacharskich na styku ściany i posadzki antresol w patio pawilonu.

Zadanie nr 13  -   Wymiana zewnętrznych sufitów podwieszanych w podcieniach komunikacyjnych pawilonu handlowo-usługowego Racjonalizatorów 3.

Zadanie nr 15  -   Montaż słupków zabezpieczających chodnik Orzechowa 14,16,18, 20,22,24,                            oraz 26,28,30 (wskazane miejsca).

Zadanie nr 16  -   Montaż stojaków (4szt) do parkowania rowerów przed budynkiem Św. Szczepana 5 (wraz z utwardzeniem terenu przy stojakach).

Zadanie nr 18  -   Wymiana pokryć daszków (3szt.) z poliwęglanu komorowego nad balkonami ostatnich kondygnacji (IV piętro) budynku Wiklinowa 2,4,6.

Prace projektowe:

 

Zadanie nr 21  -  Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z kosztorysem nowych balkonów                          dla 56 mieszkań w budynku Konarowa 4,6.

Zadanie nr 22  -  Ekspertyza - projekt odwodnienia - drenażu budynku przy ul. Orzechowej 14,16,18.

Zadanie nr 23  -  Wykonanie projektu remontu kapitalnego betonowych płyt balustrad, wspornikowych płyt balkonów i logii budynku Czechosłowacka 9,11,13.             

Zadanie nr 24  -  Wykonanie projektu utwardzenia terenu od strony północnego szczytu budynku                  Konarowa 4,6 z wjazdem pochylnią od ul. Konarowej.

Zadanie nr 25  -  Wykonanie ekspertyzy możliwych rozwiązań oraz oferty modernizacji zestawów

  hydroforowych w budynkach wysokich DSM wraz z dokumentacją projektową.

 

Oferty należy sporządzić na podstawie przedmiarów/warunków technicznych wykonania robót stanowiących Załączniki niniejszego zapytania ofertowego indywidualnie dla każdego z Zadań.

Pełne zapytania ofertowe znajdują się do pobrania poniżej.

W razie Państwa zainteresowania wykonaniem powyższych prac prosimy o przesłanie w terminie do 08.05.2018r. ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na prace remontowe – zadanie nr ……. (należy podać numer zadania)” na adres naszej Spółdzielni lub złożenie jej osobiście w sekretariacie Spółdzielni w godzinach urzędowania.

 

Do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe na roboty remontowe ogólnobudowlane …(warunki ogólne), kwiecień 2018 – TUTAJ
  1. Warunki szczegółowe zapytania ofertowego, indywidualnie dla każdego z Zadań:

Załącznik dotyczy Zadania nr 8TUTAJ

Załącznik dotyczy Zadania nr 9a,b,cTUTAJ

Załącznik dotyczy Zadania nr 10TUTAJ

Załącznik dotyczy Zadania nr 12`a,b TUTAJ

Załącznik dotyczy Zadania nr 13TUTAJ

Załącznik dotyczy Zadania nr 15TUTAJ

Załącznik dotyczy Zadania nr 16TUTAJ

Załącznik dotyczy Zadania nr 18TUTAJ

Załącznik dotyczy Zadania nr 21TUTAJ

Załącznik dotyczy Zadania nr 22TUTAJ

Załącznik dotyczy Zadania nr 23TUTAJ

Załącznik dotyczy Zadania nr 24TUTAJ

Załącznik dotyczy Zadania nr 25TUTAJ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do złożenia oferty na wydruk książeczek opłat.                            

Informacje dotyczące książeczek opłat

Książeczki   typu  „polecenie przelewu”  ( format   21,50 cm x 10,50 cm ), 2-odcinkowe  na 12 m-cy,  wydruk i złożenie  z  okładką miękką, w  ilości ok 2.600 szt. (dla lokali mieszkalnych i  garaży)  plus  200 szt. blankietówzastępczych tylko z danymi Spółdzielni. Nadruk tylko w kolorze czarnym.

Każdy blankiet ma zawierać:

- nazwę i adres S-ni

- indywidualny nr konta bankowego mieszkańca

- wolne miejsce na kwotę cyfrową i słowną

- dane  osobowe mieszkańca

- w tytule wpłaty: kod zasobu lokalu/m-c i rok

Okładka miękka ma zawierać:

  • pierwsza strona (tytułowa):

              - szata graficzna z logo DSM

              - nazwa książeczki

              - godziny pracy Spółdzielni

              - godziny pracy kasy DSM

              - nazwisko i adres mieszkańca, kod zasobu

                lokalu mieszkalnego lub garażu

  • druga strona (na końcu książeczki):

             - telefony alarmowe, telefony do zgłaszania awarii,

               telefony do poszczególnych działów DSM

             - adres strony internetowej DSM

             - informację o terminie odczytów wodomierzy

               i podzielników ciepła

  • ostatnie dwie strony okładki puste - bez nadruku lub bez okładki tylnej (do wyboru przez Spółdzielnię).     

Oferty prosimy składać drogą e:mailową  do dnia 18.04.2018 r.  

Poznań, 04.04.2018r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wycięcia 3 drzew o obwodach: 36–114 cm wraz z frezowaniem pni i uprzątnięciem terenu.

 

Zamkniętą ofertę w kopercie, prosimy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres pocztowy spółdzielni, w terminie do 02.04.2018r., godz. 1000.

 

Poznań, 15.03.2018r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

DERATYZACJA WIOSNA 2018

 

 

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu przy ul. Racjonalizatorów 3 zwraca się zapytaniem ofertowym na wykonanie  w okresie od 23 kwietnia do 10 maja 2018r. deratyzacji w 44 budynkach trzy i czterokondygnacyjnych, 4 budynkach wysokich oraz 2 pawilonach handlowych zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 16 Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania. Nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017r .

 

Zlecenie będzie polegało na wyłożeniu środków deratyzacyjnych w ciągach komunikacyjnych piwnic. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać środków deratyzacyjnych (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadające atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu higieny w Warszawie w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu. W miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści:

  

"UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom!

Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!."

 

Warunkiem niezbędnym do złożenia oferty jest posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług objętych zleceniem, którego kserokopia powinna zostać dołączona do oferty oraz wypełnienie załącznika dołączonego do zapytania ofertowego.

Na oferty oczekujemy w terminie do dnia 6 kwietnia 2018r.

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

 

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Deratyzacja-wiosna 2018” można przesłać na adres:

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Racjonalizatorów 3

61-453 Poznań

lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni.

Termin wykonania zlecenia – zgodnie z zapytaniem ofertowym,

Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

Forma płatności - przelew

 

Uwaga!

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zapytania w przypadku zmian obowiązujących przepisów wykonawczych na dzień jego publikacji jak również do zmiany terminu wykonania deratyzacji w przypadku, gdy nie będzie się on pokrywał z oficjalnym obwieszczeniem ogłoszenia go przez Prezydenta Miasta Poznania.

 

Poznań, 21.03.2018r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na koszenie trawy, wraz z grabieniem i wywózką ściętych odpadów. Zapytanie dotyczy terenów zielonych DSM, o powierzchni 6.40 ha.

 

Ilość koszeń do 5 – w zależności od potrzeb, na bieżące zlecenie zamawiającego;
przy założeniu rozpoczęcia koszenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

 

Czas jednego koszenia z grabieniem i wywózką trawy, ustala się na 5 dni roboczych.

Zamkniętą ofertę prosimy złożyć w sekretariacie spółdzielni, w terminie do 09.04.2018r. godziny 10:00.

 

Poznań, 21.03.2018r.

Our website is protected by DMC Firewall!