lider stat web proj

certyfikat1


ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DSM posiada do wynajęcia:

 

lokale użytkowe:

           ul. Racjonalizatorów 3

             ul. Osinowa 14/16         

                                                               

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

     

 

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie p.t. : Naprawa tynku na fragmencie cokołu budynku Osinowa 4ABC

1. Zakres prac:

- skucie istniejącego tynku (ok. 12m2),

- zagruntowanie powierzchni cokołu,

- wykonanie nowego tynku,

- odtworzenie warstwy fakturowej.

2. Lokalizacja prac

budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Osinowej 4ABC w Poznaniu

3. Wytyczne, wymagania:

- Wykonawca powiadomi mieszkańców z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia prac, umieszczając w widocznym miejscu (na tablicy ogłoszeń),informację,

- Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i wygrodzi teren prowadzenia prac jak również ponosił będzie pełną odpowiedzialność za zaniechania lub szkody wyrządzone Zamawiającemu, mieszkańcom lub osobom trzecim,  również przez jego pracowników,  podczas realizacji zadania,

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia na własny koszt pracowników w zakresie przepisów BHP i p.poż jak również do wykonywania prac zgodnie z tymi przepisami,

- prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami,

- wywóz oraz utylizacja odpadów winna być wkalkulowana w cenę za wykonanie usługi, a jej koszt obciąża Wykonawcę,

- w ofercie należy ująć wszystkie niezbędne materiały, sprzęt i czynności potrzebne do realizacji zadania oraz transport materiałów do wbudowania,

- zalecane ubezpieczenie OC.

4. Przedmiar: znajduje się:TUTAJ

 

Poznań, 06.03.2020r.

Our website is protected by DMC Firewall!