lider stat web proj

certyfikat1


ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DSM posiada do wynajęcia:

 

lokale użytkowe:

           ul. Racjonalizatorów 3

                   ul. Osinowa 14/16          

                                                               

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

     

 

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Poznań ul. Osinowa 13AB.

Zapytanie ofertowe w załączeniu – TUTAJ.

W razie Państwa zainteresowania wykonaniem powyższych prac prosimy o przesłanie w terminie do 04.08.2020r. oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji instalacji c.o. w budynku Osinowa 13AB” na adres naszej Spółdzielni lub złożenie jej osobiście w sekretariacie Spółdzielni w godzinach urzędowania.

 

Poznań, 20.07.2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia oferty na pomalowanie rynien ocynkowanych na budynkach wielorodzinnych znajdujących się w jej zarządzie:

Specyfikacja techniczna:

1. Zakres prac:

 - usunięcie z wnętrza rynny nieczystości,

 - usunięcie ognisk korozji za pomocą szczotek drucianych i papieru ściernego,

 - odpylenie, umycie i odtłuszczenie rynny po obu jej stronach,

 - pomalowanie miejsc w których wystąpiła korozja antykorozyjną farbą podkładową,

 - dwukrotne obustronne pomalowanie rynien farbą nawierzchniową,

 - usunięcie i utylizacja odpadów.

2. Lokalizacja:

 - budynki w zarządzie Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

3. Specyfikacja:

-  odtłuszczacz – benzyna ekstrakcyjna, 

-  długość rynien ø 180 mm do pomalowania – ok. 4880 m

 - farba podkładowa Nobiles Nobikor,

 - farba nawierzchniowa Nobiles Dach i Rynna.

4. Wytyczne, wymagania:

- całość prac podzielona zostanie na trzy etapy, każdy po ok. 1627 m/rok,

- prace należy przeprowadzić w ciepły, pogodny, bezdeszczowy dzień, bezpośrednio po wyczyszczeniu rynien,

- temperatura otoczenia oraz malowanej powierzchni w zakresie od +10° do +25°C,

- wilgotność nie może przekraczać 80%,

- malowanie przy użyciu pędzla,

- Wykonawca powiadomi mieszkańców z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia

   prac, umieszczając w widocznym miejscu (na tablicy ogłoszeń),informację,

- Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i wygrodzi teren prowadzenia prac jak również ponosił będzie

   pełną odpowiedzialność za zaniechania lub szkody wyrządzone Zamawiającemu, mieszkańcom lub

   osobom trzecim,  również przez jego pracowników,  podczas realizacji zadania,

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia na własny koszt pracowników w zakresie przepisów

   BHP i p.poż jak również do wykonywania prac zgodnie z tymi przepisami,

- prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami,

- wywóz oraz utylizacja odpadów winna być wkalkulowana w cenę za wykonanie usługi, a jej koszt obciąża

   Wykonawcę,

- w ofercie należy ująć wszystkie niezbędne materiały, sprzęt i czynności potrzebne do realizacji zadania,

   transport materiałów do wbudowania oraz utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji robót,

- wymagane ubezpieczenie OC.

5. Termin składania ofert: 10.07.2020 r.

 

Poznań, 09.06.2020r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż:


1. Nowego zewnętrznego trzepaka do dywanów,
2. Zastrzałów usztywniających konstrukcję nośną istniejącej zewnętrznej suszarki do odzieży.

 

Specyfikacja techniczna:

 

1. Zakres prac:


- wykonanie elementów ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, kolor zbliżony do istniejącego,
- montaż elementów ( przyspawanie do istniejącej konstrukcji w przypadku zastrzałów),

 

2. Lokalizacja:


- teren zielony przy budynku

 

3. Specyfikacja:


3.1. Trzepak:


- średnica rur – 60,3 mm,
- grubość ścianki – 3,2 mm,
- długość rury górnej – 2,8 m,
- długość rury dolnej zamocowanej 0,6 m poniżej rury górnej – 2,0 m,
- długość rur bocznych - 2,8 m,
- zakotwienie w stopach fundamentowych - 0,4 x 0,4 x 0,8m.


3.2. Zastrzały do suszarki:


- profil zamknięty - 30 x 40 mm,
- grubość ścianki – 3,0 mm
- długość – ok. 1,5 m,
- ilość – 12 szt.,
- kąt montażu - 45-60 stopni,
- zakotwienie w stopach fundamentowych j.w.

 

4. Wytyczne, wymagania:


- Wykonawca powiadomi mieszkańców z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie przeprowadzenia prac, umieszczając w widocznym miejscu (na tablicy ogłoszeń),informację,
- Wykonawca odpowiednio zabezpieczy i wygrodzi teren prowadzenia prac jak również ponosił będzie pełną odpowiedzialność za zaniechania lub szkody wyrządzone Zamawiającemu, mieszkańcom lub osobom trzecim, również przez jego pracowników, podczas realizacji zadania,
- Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia na własny koszt pracowników w zakresie przepisów BHP i p.poż jak również do wykonywania prac zgodnie z tymi przepisami,
- prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami,
- wywóz oraz utylizacja odpadów winna być wkalkulowana w cenę za wykonanie usługi, a jej koszt obciąża Wykonawcę,
- w ofercie należy ująć wszystkie niezbędne materiały, sprzęt i czynności potrzebne do realizacji zadania oraz transport materiałów do wbudowania,
- zalecane ubezpieczenie OC.

 

Poznań, 17.04.2020r.

========================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!