lider stat web proj

certyfikat1


ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DSM posiada do wynajęcia:

 

lokale użytkowe:

           ul. Racjonalizatorów 3

             ul. Osinowa 14/16         

                                                               

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

     

filar

W związku z profilaktyką związaną z koronawirusem, informujemy, że od dnia 16.03.2020r. wstrzymujemy wykonywanie przeglądów instalacji gazowych i kominowych w mieszkaniach.

Z uwagi na decyzję podaną na dzisiejszej sesji Rady Miasta (10.03.2020r.) przez Z-cę Prezydenta Miasta Poznania, dotyczącą profilaktyki w związku z koronawisusem informujemy, że od dnia dzisiejeszego tj. 10.03.2020r. pracownicy Spółdzielni będą obsługiwać naszych interesantów jedynie drogą telefoniczną i mailowo. W poniedziałki pracujemy do godz. 15:00.

Telefony kontaktowe do Spółdzielni: 61 8344-990; 723-531-007; 601-179-295.

Informacja dotycząca aktualnego stanu prawnego gruntów należących do zasobów DSM:POBIERZ    

PORADNIK DLA MIESZKAŃÓW - JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE:  POBIERZ POBIERZ

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu, przy ul. Racjonalizatorów 3 zawiadamia, że od dnia: 03.02.2020r. przeprowadzana będzie, na podstawie Art. 62, ust.1. Ustawy  Prawo  Budowlane, obowiązkowa, okresowa, coroczna KONTROLA STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWYCH wraz z okresową OBOWIĄZKOWĄ LEGALIZACYJNĄ WYMIANĄ WODOMIERZY (wymiana wodomierzy tylko we wskazanych w załączonym harmonogramie budynkach).

Prosimy o udostępnienie wszystkich mieszkań i lokali w celu przeprowadzenia ww. kontroli i wymian w terminach wg harmonogramu.

Ww. kontrole i wymiany przeprowadzi firma: Zakład Instalacji Wod-Kan., C.O. i Gazu „BOJA” Jacek Borkowski tel. 501-079-207; osoby przeprowadzające ww. kontrole i wymiany będą wyposażone w identyfikatory. Osoby wykonujące powyższe nie pobierają żadnych opłat oraz nie sprzedają żadnych urządzeń.

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz legalizacyjne wymiany wodomierzy są obowiązkowe dla wszystkich mieszkań i lokali, również dla mieszkań wynajmowanych.

PRZEGLĄD I WYMIANA WODOMIERZY W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH LUB W INNYCH TERMINACH MOŻLIWA PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM Z WYKONAWCĄ POD NR TELEFONU 690-509-683 (UZGODNIENIA WYŁĄCZNIE W GODZINACH 08:15 – 09:00).

Szczegółowy harmonogram kontroli (I termin)znajduje sięTUTAJ

Szczegółowy harmonogram  kontroli (II termin) znajduje się: TUTAJ

W przypadku nieudostępnienia mieszkania do obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w ww. II terminie właściciel mieszkania jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli na własny koszt i złożenia oryginału protokołu z kontroli w sekretariacie Spółdzielni, w terminie do 30 dni od daty ww. II terminu (protokół z kontroli winien zostać wystawiony przez uprawnioną osobę, do protokołu należy dołączyć kserokopie uprawnień wykonawcy oraz kserokopię okresowego przeglądu technicznego eksplozymetra).

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Racjonalizatorów 3, Poznań zawiadamia, że od dnia  03.02.2020r.  przeprowadzana będzie, na podstawie Art. 62, ust.1. Ustawy Prawo Budowlane, obowiązkowa, okresowa, coroczna kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Prosimy o udostępnienie wszystkich mieszkań i lokali w celu przeprowadzenia kontroli w w/w terminie.

WYKONANIE KONTROLI   PRZEWODÓW KOMINOWYCH JEST   OBOWIĄZKOWE DLA KAŻDEGO   BEZ WYJĄTKÓW   MIESZKANIA   ORAZ LOKALU.

Kontrolę przeprowadzi firma

„KOM-BUD-REM” Krzysztof Szafrański

Tel. 501-722-813

Mieszkańcy, którzy nie udostępnią swoich lokali w celu przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przewodów kominowych, zobowiązany będą do zlecenia przeprowadzenia takiej kontroli we własnym zakresie, na własny koszt, uprawnionemu Mistrzowi Kominiarskiemu i dostarczenie protokołu z okresowej kontroli do Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.       

Szczegółowy harmonogram kontroli (I termin)znajduje się: TUTAJ

Szczegółowy harmonogram  kontroli (II termin) znajduje się: TUTAJ

Zarząd Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina najemcom lokali użytkowych, że każdy kto jest wytwórcą odpadów, gospodaruje odpadami w ramach prowadzonej działalności w zakresie określonym w Ustawie z 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz przepisach szczegółowych obowiązujących dla rodzaju prowadzonej działalności może być zobowiązany do dokonania wpisu do rejestru BAZY DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ GOSPODARCE ODPADAMI (BDO) oraz prowadzenia ewidencji i gospodarki odpadami, które wytwarza.

Prosimy zatem o sprawdzenie czy prowadzona przez Państwa działalność jest objęta zwolnieniem ustawowym, czy tez ciąży na Państwu konieczność uzyskania wpisu do rejestru.

Informacji szczegółowych dotyczących zasad, dokonania wpisu do rejestru udziela Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, dodatkowe informacje można również uzyskać na stronie www.bdo.mos.gov.pl

Zarząd Spółdzielni informuje ponadto, że dotychczasowe warunki dotyczące odpadów komunalnych (opłaty na rzecz ZM GOAP) nie ulegną zmianie.

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała nominację do tytułu "Filar Spółdzielczości 2019" programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz Redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej i Biznes Plus w Gazecie Wyborczej. 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd