lider stat web proj

certyfikat1


ul. Racjonalizatorów 3
61-453 Poznań

tel. 61 8344 - 990
            fax. 61 8344 - 990 wewn. 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DSM posiada do wynajęcia:

 

lokale użytkowe:

           ul. Racjonalizatorów 3

                   ul. Osinowa 14/16          

                                                               

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

     

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że w związku z wysokimi temperaturami Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w tym tygodniu jest czynna do godz. 12:30.

Informujemy, że w dniu 14.08.2020r. (piątek) siedziba Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie nieczynna. Podstawa prawna art. 130 pragragraf 2  Kodeksu pracy - (wolne za święto 15.08.2020r. przypadające w sobotę).

Informujemy, że kasa DSM w m-cu sierpniu będzie czynna:

3, 5, 7  sierpnia 2020

10, 12  sierpnia 2020

17, 19, 21  sierpnia 2020

24, 26, 28 sierpnia 2020

31 sierpnia 2020

w godzinach 10:00 - 12:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością wykonania prac inwestycyjnych na miejskiej sieci ciepłowniczej przez firmę Velolia w następujących dniach nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej (brak ciepłej wody):

1) w dn. 4.08.2020 w godz. 5:30- 22:30 (17h) - dotyczy adresów:

Czechosłowacka 9-13, Czechoslowacka 23ab,

Dębowa 37-43, Dębowa 45-51, Dębowa 53-57,

Łozowa 83-87, Łozowa 89-93,Łozowa 95-99,

Orzechowa 15-17, Orzechowa 19-21, Orzechowa 20-24, Orzechowa 23-25, Orzechowa 26-30, Orzechowa 27-29, Orzechowa 26-30,

Osinowa 2abc, Osinowa 4abc, Osinowa 6abc, Osinowa 8abc, Osinowa 9ab, Osinowa 10abc, Osinowa 11ab, Osinowa 12abc, Osinowa 13ab, Osinowa 14/16,

Platanowa 2-10,

Wiklinowa 1ab, Wiklinowa 2-6, Wiklinowa 3ab, Wiklinowa 10-14.

2) w dn. 6.08.2020 w godz. 7:00 - 17:00 (10 h) - dotyczy adresów:

Bukowa 12ab, Bukowa 14, Laskowa 2-6 

  1. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje nakaz zakrywania ust i twarzy przez osoby dorosłe. Dzieci korzystające ze sprzętów znajdujących się na Placu Zabaw są z tego obowiązku zwolnione.
  2. Przed wejściem na Plac Zabaw każdorazowo należy zdezynfekować ręce.
  3. Osoby znajdujące się na Placu Zabaw zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego dwóch metrów.
  4. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na Placu Zabaw ponoszą rodzice i opiekunowie prawni.
  5. Korzystanie z Placu Zabaw oznacza akceptację niniejszych zasad.

Dotyczy wszystkich robót wykonywanych przez pracowników DSM oraz podwykonawców wykonujących prace techniczne w mieszkaniach (przeglądy gazowe, wymiana wodomierzy, wymiana i montaż podzielników ciepła) oraz innych prac konserwatorskich.

Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny :

  • prosimy lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą pracowników wykonujących usługi; nie zaleca się używania w tym czasie klimatyzacji,
  • prosimy lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą pracowników technicznych,
  • należy przestrzegać zasady bezpiecznej odległości (2 m) pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu, w którym praca jest wykonywana,

Ponadto:

  • prosimy o zakrycie ust i nosa maseczka ochronną podczas wizyty j.w.
  • poinformowanie jeżeli w mieszkaniu znajdują się osoby objęte kwarantanna domową lub z objawami Covid-19 (podwyższona temperatura, kaszel, duszności)

W mieszkaniach objetych kwarantanną prace nie będą wykonywane.

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu informuje, że od dnia: 08.06.2020r kontynuowane będą, wg Art. 62, ust.1. Ustawy  Prawo  Budowlane, obowiązkowe okresowe coroczne KONTROLE STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWYCH wraz z OBOWIĄZKOWA LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY (wymiana wodomierzy tylko we wskazanych w załączonym harmonogramie budynkach).

Prosimy o udostępnienie mieszkań i lokali w celu przeprowadzenia ww. kontroli i wymian w terminach wg załączonego harmonogramu, który znajduje się: TUTAJ.

Ww. kontrole i wymiany przeprowadzi firma: Zakład Instalacji Wod-Kan., C.O. i Gazu „BOJA” Jacek Borkowski tel. 501-079-207; osoby przeprowadzające kontrole będą wyposażone w identyfikatory oraz środki ochrony indywidualnej.

Osoby wykonujące powyższe nie pobierają żadnych opłat oraz nie sprzedają żadnych urządzeń.

Prosimy o przygotowanie dostępu do wodomierzy i obecność w całym zakresie godzin wg załączonego wyżej harmonogramu.

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz legalizacyjne wymiany wodomierzy są obowiązkowe dla wszystkich mieszkań i lokali, również dla mieszkań wynajmowanych.

WW. KONTROLE I WYMIANY W INNYCH GODZINACH LUB TERMINACH MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM Z WYKONAWCĄ POD NR TELEFONU 690-509-683 (UZGODNIENIA WYŁĄCZNIE W GODZINACH 08:15 – 09:00).

W przypadku nieudostępnienia mieszkania do obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w ww. II terminie właściciel mieszkania jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli na własny koszt i złożenia oryginału protokołu z kontroli w sekretariacie Spółdzielni, w terminie do 30 dni od daty ww. II terminu (protokół z kontroli winien zostać wystawiony przez uprawnioną osobę, do protokołu należy dołączyć kserokopie uprawnień wykonawcy oraz kserokopię okresowego przeglądu technicznego eksplozymetra).

Informujemy, że kasa Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10:00 do 12:00.

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Racjonalizatorów 3, Poznań zawiadamia, że od dnia  22.06.2020r.  przeprowadzana będzie, na podstawie Art. 62, ust.1. Ustawy Prawo Budowlane, obowiązkowa, okresowa, coroczna kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Prosimy o udostępnienie wszystkich mieszkań i lokali w celu przeprowadzenia kontroli w w/w terminie.

WYKONANIE KONTROLI   PRZEWODÓW KOMINOWYCH JEST   OBOWIĄZKOWE DLA KAŻDEGO   BEZ WYJĄTKÓW   MIESZKANIA   ORAZ LOKALU.

Kontrolę przeprowadzi firma

„KOM-BUD-REM” Krzysztof Szafrański

Tel. 501-722-813

Mieszkańcy, którzy nie udostępnią swoich lokali w celu przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przewodów kominowych, zobowiązany będą do zlecenia przeprowadzenia takiej kontroli we własnym zakresie, na własny koszt, uprawnionemu Mistrzowi Kominiarskiemu i dostarczenie protokołu z okresowej kontroli do Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.       

Szczegółowy harmonogram kontroli (I termin)znajduje się: TUTAJ

Szczegółowy harmonogram  kontroli (II termin) znajduje się: TUTAJ

Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Spółdzielni możliwa jest wyłącznie w godzinach od 10:00 do 12:00.

W pozostałych godzinach pracownicy Spółdzielni będą obsługiwać naszych interesantów jedynie drogą telefoniczną i mailowo.

Debiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w poniedziałki jest czynna do godz. 15:00.

Tel. kontaktowe do Spółdzielni: 61 8344-990, 723-531-007, 601-1795-295.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!